650 de locuri subvenţionate, disponibile la Admiterea din acest an organizată de Universitatea „1 Decembrie 1918”, din Alba Iulia

Îndosariat în: Învățământ-Cultură |

Pentru noul an academic, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia va scoate la concursul de admitere la cele 5 facultăți, cu specializările aferente, în învățământul cu frecvență, cursuri de zi, 650 de locuri finanțate de la bugetul de stat, 10 locuri pentru candidați romi și 895 de locuri cu taxă. La acestea se adaugă 275 de locuri pentru învățământul la distanță la Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Drept și Științe Sociale.

Pe facultăți, situația locurilor scoase la admitere este următoarea:

Facultatea de Istorie și Filologie: 66 locuri buget, 3 locuri romi, 150 locuri taxă,

Facultatea de Ştiinţe Economice: 158 locuri buget, 2 locuri romi, 235 locuri taxă, 225 locuri ID (câte 75 de locuri la fiecare din specializările: Economia comerţului, turismului şi serviciilor; Administrarea afacerilor și Contabilitate şi informatică de gestiune);

Facultatea de Ştiinţe Exacte și Inginereşti: 137 locuri buget, 1 loc romi, 150 locuri taxă,

Facultatea de Drept și Ştiinţe Sociale: 222 locuri buget, 3 locuri romi, 293 locuri taxă, 50 locuri ID (la specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar),

Facultatea de Teologie Ortodoxă: 67 locuri buget, 1 loc romi, 67 locuri cu taxă. Cuantumul taxelor se stabilește anual de Senatul UAB, iar pentru anul universitar 2017 – 2018 acesta este cuprins între 1.900 și 3.600 de lei, în funcție de specializări, putând fi plătită în 4 tranșe egale.

Ierarhizarea candidaţilor se face în funcţie de două criterii aplicate, în următoarea ordine de prioritate: a) media generală de admitere, b) opţiunile candidaţilor în ordinea în care acestea au fost menţionate de ei în cererea de înscriere la admitere, iar media generală minimă de admitere la licenţă nu poate fi mai mică de 5.00 sau decât un număr minim de puncte echivalent. La majoritatea specializărilor, admiterea se va face integral pe baza mediei de la bacalaureat, excepție făcând specializările la care se susțin suplimentar probe de competență lingvistică, vocaționale, de aptitudini sau eliminatorii: Arheologie, Administrarea afacerilor și Informatică (în limba engleză) – probă de competență lingvistică, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – probă de aptitudini vocaționale, Educație fizică și sportivă și Kinetoterapie şi motricitate specială – probe de aptitudini sportive, Teologie ortodoxă pastorală: media la BAC – 50%, proba scrisă – 50%, plus probă eliminatorie, Muzică religioasă – probele vocaționale (60%) și probă scrisă (40%). La specializarea informatică, absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat obţinută în anul şcolar 2016-2017, care au obţinut premii – I, II, III sau menţiune la Concursul şcolar in4it-UAB 2017  organizat de UAB pot opta pentru înlocuirea mediei la bacalaureat cu nota obţinută la concurs. Ocuparea locurilor finanţate prin granturi de studii şi a locurilor în regim cu taxă este valabilă doar pentru anul I de studiu, în fiecare an făcându-se apoi o nouă ierarhizare în funcție de medii.

Calendarul admiterii în prima sesiune este următorul: 17 – 27 iulie: înscrierea candidaţilor (cu excepţia zilei de duminică, 23 iulie); 28 iulie: susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini, eliminatorii sau de competenţă lingvistică (doar la specializările unde este cazul); 29 iulie: ierarhizarea candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie; 31 iulie: comunicarea rezultatelor admiterii; 31 iulie – 4 august: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate prin granturi de studii şi cu taxă; 7 – 25 august: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri cu taxă (realizată la nivel de secretariate ale facultăţilor).

Taxa de înscriere pentru o facultate este de 150 de lei, candidaţii având dreptul să opteze pentru oricare dintre specializările şi formele de învăţământ organizate în facultatea respectivă (zi, ID). Pe baza unor acte doveditoare, sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere candidaţii orfani de ambii părinţi care nu au depăşit vârsta de 25 de ani, tinerii proveniţi din centrele de plasament, candidaţii cu handicap, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învățământ, precum şi copiii angajaţilor UAB.

albaiuliainfo.ro

Facebook 

RSS Stiri Alba

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Completează termenul lipsă * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau ură vor fi șterse. Având în vedere aceste aspecte rugăm cititorii să ne raporteze orice abatere de la aceste reguli sesizată în comentariile postate pe albaiuliainfo.ro