Marți, 26 februarie 2019, Ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia. Vezi ordinea de zi

Îndosariat în: Administrație |

Consiliul local al municipiului Alba Iulia este convocat în şedinţă ordinară, pentru data de 26 februaruie 2019, de la orele 13.00, la sediul Direcţiei Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, str. Bucovinei nr. 6, cu următorul PROIECT al ORDINII DE ZI:

1. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza SF pentru obiectivul „Reabilitare și extindere rețele apă și canalizare – municipiul Alba Iulia, str. M. Kogălniceanu, Liceului, Cireșului și Grigore Vieru”
Iniţiator, Primar Mircea Hava

2. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: „Sisteme de securitate la incendiu la Bazinul de Înot Olimpic din Alba Iulia, B-dul Republicii nr. 7 ”
Iniţiator, Primar Mircea Hava

3. Încheierea unui act adițional la contractul de administrare nr. 12748/12.02.2013 încheiat între Municipiul Alba Iulia și Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian”
Iniţiator, Primar Mircea Hava

4. Încheierea uni act adițional la contractul de administrare nr. 12694/12.02.2013 încheiat între Municipiul Alba Iulia și Liceul Tehnologic „Dorin Pavel”
Iniţiator, Primar Mircea Hava

5. Încheierea unui protocol de colaborare între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Municipioul Alba Iulia cu privire la organizarea Reuniunii Comitetului de Monitorizare URBACT, ce se va desfășura la Alba Iulia, în perioada 25-26 iunie 2019 cu ocazia deținerii Președinției de către România a Consiliului Uniunii Europene
Iniţiator, Primar Mircea Hava

6. Constituirea echipei mobile pentru situațiile urgente de violență domestică pentru persoanele cu domiciliul/reședința în municipiul Alba Iulia
Iniţiator, Primar Mircea Hava

7. Alocarea din bugetul local pe anul 2019 a sumelor pentru susținerea programelor „YouthBank” și „Change Makers”, în cadrul protocolului de cooperare încheiat între Municipiul Alba Iulia și Fundația Comunitară Alba
Iniţiator, Primar Mircea Hava

8. Modificarea și completarea Hotărârii nr. 509/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia
Iniţiator, Primar Mircea Hava

9. Modificarea și completarea Hotărârii nr. 510/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia
Iniţiator, Primar Mircea Hava

10. Modificarea și completarea componentei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism stabilită prin Hotărârea nr. 15/2015 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia
Iniţiator, Primar Mircea Hava

11. Aprobarea unor documentații de urbanism din municipiului Alba Iulia

Art. 1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI AMENAJARE PARCAJE AUTO, ALBA IULIA, STRADA SEPTIMIUS SEVERUS, FN, solicitant TRIFAN VASILE, TRIFAN PARASCHIVA, MUNICIPIUL ALBA IULIA”;

Art. 2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI SEMICOLECTIVE ȘI REALIZARE DRUM ACCES, ALBA IULIA, STRADA ZĂRNEȘTI, NR. 6, solicitant PERȚA RADU, PERȚA NICOLAIE, PERȚA DOINIȚA”;

Art. 3: Avizează Planul Urbanistic Zonal „ANULARE SEGMENT STRADA SERENADEI, ALBA IULIA, STRADA GEORGE ENESCU NR. 4, solicitant BARNA DAN LUCIAN, BARNA LIDIA SIMONA;

Art. 4: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINȚE FAMILIALE CU CREARE STRADĂ ACCES, ALBA IULIA, STRADA MINERVA, FN, solicitant BILEA AUREL, BILEA VERONICA, MOCEAN CĂLIN, MOCEAN ELIZA, MIJA IOAN, MIJA LUCREȚIA, CRIȘAN IOAN, CRIȘAN MIHAELA AMALIA, MOCEAN ANDREEA-CĂTĂLINA, MOCEAN CĂLIN-SEVER;

Art. 5: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE MAGAZIN COMERCIAL LIDL, REALIZARE ACCESE ȘI ÎMPREJMUIRE, ALBA IULIA, CALEA MOȚILOR NR. 166, solicitant SC LIDL SCS SRL”;

Art. 6: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „EXTINDERE LOCUINȚĂ PE ORIZONTALĂ ȘI MANSARDARE CASĂ DE LOCUIT ȘI CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 93A, solicitant MICU CORDEA DAN, MICU CORDEA IOANA DANIELA”;

Art. 7: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ, ANEXE GOSPODĂREȘTI (GARAJ ȘI MAGAZIE) ȘI ÎMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. ARȚARULUI NR. 19, solicitant DANCIU DANIEL CONSTANTIN, DANCIU ADRIANA”;

Art. 8: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ FAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. ARON PUMNUL NR. 8, solicitant DICU ANGELO, DICU MANUELA MARIA”;

Art. 9: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI ÎMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. SOARELUI NR. 928, solicitant LAZĂR GABRIELA LILIANA”;

Art. 10: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONA MIXTĂ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE ȘI SERVICII LA PARTER, ALBA IULIA, STRADA ARIEȘULUI, FN”, solicitant BUDA ȘTEFAN, BUDA MARIA, BUDA CRISTINA”;

Art. 11: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI REGLEMENTARE STRADĂ DE ACCES, ALBA IULIA, STR. ANA IPĂTESCU, FN, solicitant HAIDUC MIHAI, HAIDUC RAMONA, DRÂMBĂREAN GHEORGHE, DURA IOAN MARIUS, DURA ELENA LUCIA, POPESCU CIPRIAN, POPESCU COSMINA, PAȘCA LUCIAN, PAȘCA MARIA, SÂNGEREAN ELENA, SÂNGEREAN GHEORGHE, FRĂȚILĂ LICINIU, POPESCU NICULAE, POPESCU MARIA”;

Art. 12: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE ȘI SERVICII LA PARTER, ALBA IULIA, STR. FREDERIC MISTRAL, NR. 4, 5”, solicitant FILIMON ION, FILIMON ELENA, IBR INVEST SRL prin ION BOGDAN, OTVOS ELENUȚA, JIDVEIAN OVIDIU VIOREL, SC TRANS TIP SRL”;

Art. 13: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN PENTRU EXTINDERE BAZĂ DE AGREMENT: PENSIUNE, TERENURI SPORT, BUNGALOURI, BALTĂ PESCUIT SPORTIV, ALBA IULIA, EXTRAVILAN, ZONA FUNDOAIE, solicitant SC NEWTER DRUM SRL”;

Art. 14: Aprobă documentația „AMPLASARE 7 TONETE ÎNGHEȚATĂ ȘI 1 TONETĂ COVRIGI ÎN MUN. ALBA IULIA, PARCUL UNIRII, B-DUL TRANSILVANIEI, CALEA MOȚILOR, CETATEA ALBA CAROLINA” solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

12. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nazareth Illit nr. 3, bl. B, ap.14.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

13. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nazareth Illit nr. 5, bl. A, ap.1.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

14. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. P-ța Consiliul Europei nr. 2A, bl.32D, ap.7
Iniţiator, Primar Mircea Hava

15. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Vânătorilor nr. 38, bl. D1C, ap.16.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

16. Darea în administrare a unui spațiu din incinta Căminului cultural Bărăbanț către Agenția naționala pentru arii naturale protejate.
Iniţiator, Primar Mircea Hava

17. Aprobarea concesionării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, Piața Iuliu Maniu nr. 15-17, bl. A2
Iniţiator, Primar Mircea Hava

18. Modificarea Hotărârii nr. 238/2006 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia
Iniţiator, Primar Mircea Hava

19. Aprobarea prelungirii termenelor unor contracte de închiriere încheiate între Municipiului Alba Iulia și SC B&B Prorox Proiect SRL
Iniţiator, Primar Mircea Hava

20. Acceptarea donaței făcute municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada Lalelelor, FN
Iniţiator, Primar Mircea Hava

21. Alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 99659 Alba Iulia și CF nr. 99658 Alba Iulia, situate pe strada Calea Moților, nr. 53 proprietatea Statului Român
Iniţiator, Primar Mircea Hava

22. Atribuirea în proprietate a cotei de teren aferentă casei particulare, pentru imobilul situat în Alba Iulia, strada Marcus Aurelius, nr. 8
Iniţiator, Primar Mircea Hava

23. Atribuirea în proprietate a cotei de teren aferentă imobilului (garaj), situat în Alba Iulia, strada Septimius Severus, TON 5
Iniţiator, Primar Mircea Hava

24. Înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra străzii Mitropolit Alexandru Sterca Șuluțiu
Iniţiator, Primar Mircea Hava

25. Însușirea raportului de expertiză tehnico-extrajudiciară efectuată în Dosar nr. 2821/176/2018 aflată pe rol la Judecătoria Alba Iulia
Iniţiator, Primar Mircea Hava

26. Alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce lucrările Consiliului local al municipiului Alba Iulia în perioada martie – mai 2019
Iniţiator, Primar Mircea Hava

27. Aprobarea listei de priorităţi pe anul 2019, în vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii
Iniţiator, Viceprimar, Pleșa Gabriel Codru

28. Măsurile de asigurare a transparenței decizionale în elaborarea și prezentarea proiectelor de hotărâre de consiliu local
Iniţiator, Consilier Trifu Marian Mircea

II. Diverse

III. Stabilirea datei şedinţei Consiliului local al municipiului Alba Iulia pentru luna martie 2019.

Art. 2 Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 Serviciul administraţie publică locală, juridic, contencios din cadrul Direcției juridice, administrație publică locală din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta dispoziție.

Art. 4 Dispoziţia se comunică :

– Primarului municipiului Alba Iulia
– Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba
– Serviciului administraţie publică locală, juridic, contencios
– Presă

albaiuliainfo.ro

Facebook 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau ură vor fi șterse. Având în vedere aceste aspecte rugăm cititorii să ne raporteze orice abatere de la aceste reguli sesizată în comentariile postate pe albaiuliainfo.ro

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.